NEKOLIKO RIJEČI O STRMICI

Strmica je selo na tromeđi Bosne, Like i Dalmacije. Selo vrijednih ljudi, vedrog duha, ponosnih na svoj zavičaj, svoje korijene i tradiciju. Prsut, pečenica, domace vino, domaci sir, Orlovica, bistra Butižnica, Mračaj, Bošnjakuša, prelijepe stare crkve, samo su neki od ponosa Strmice.

U želji da se tradicija nastavi i ne zaboravi, da i mlade generacije, rođene u inostranstvu, osjete duh i lijepotu druženja sa zemljacima, u dijaspori se održava manifestacija "Strmički Tref". U zavičaju, opet, "Sijelo Tromeđe". Svake godine lijep povod da se ponovo okupimo u našoj Strmici, pod našim nebom i suncem, da se družimo i proveselimo, isplačemo i izjadamo, popijemo i ispjevamo uz pečenu janjetinu i domace vino..

U svako doba dana i noći tu smo za vas.

PRILOZI ZA OBNOVU CRKVE SV.JOVANA

 

STRMIČANKE ,STRMIČANI, PRIJATELJI STRMICE

U skladu sa planom o obnovi naše ;MALE CRKVE; a po dogovorenom sistemu opet malo i ponovo ,te tako do cilja.

Cilj nam je svima poznat ,a to je konačna obnova crkve SVETOG JOVANA do proslave 400-te godišnjice.

Tako smo otpočeli novi ciklus priloga za nastavak poslova. U novom spisku koji počinje JUNOM 2014-te


PRILOŽILI SU:


STRMIČKI TREF 2014-te 1590 CHF - 310 EU i to

VIŠAK U KASI 130 CHF - 110EU

ŽIVKOVIC SIMO I SINIŠA 130 CHF

BJELIĆ DUŠANKA I RADE 1500 CHF

BJEDOV ZORA I ŽARKO 160 CHF

VRANJKOVIĆ DUŠANKA i NIKOLA 100 CHF

BJELIĆ RADA I SAVO 50 CHF

MATIJAŠ RADA I ZELJKO 100 CHF

NOVKOVIĆ SNEŽA I MILAN 70 EU

KNEŽEVIĆ ŽELJKO 20 CHF 20 EU

MATIJAŠ MIROSLAV 100 CHF

DANIČIĆ RUŽA I PERO 100 CHF

NOVKOVIĆ SLAVICA I NIKICA 40 EU

BERANJI ALEKSANDRA I ROBERT 100 CHF

MIZDRAK BARBARA I MILORAD 70 EU

VIDOVIĆ GORAN 100 CHF

KNEŽEVIĆ STEVO 80 CHF

ŠIRKO VELJO 50 CHF

BJELIĆ DUŠAN 50 CHF

ŽIVKOVIĆ SANDRA I CVELE 100 CHF

ZORIĆ JUDIT I NIKOLA 100 CHF

DRONJAK MARINA I SAVO 100 CHF

MILKA MODRINIĆ 1000 HK

DRONJAK MIRKO I DRAGICA 50 KD

KNEŽEVIC ŽELJKO 20 CHF

ĐURICA DARKO 200 HK

MIZDRAK ANĐELKO 50 HK

RADOJKA VUJANOVIĆ 200 EP -Crkvi SVETOG JOVANO u Strmici za zdravlje FAMILIJE

RADOŠ PERO i DRAGANA 200 HK

RADOŠ ZORA I DULE 100 KD

VRANJKOVIĆ MILAN  50 USD

ŽIŽIĆ RADA I BRANISLAV 20 EU

KURUC ILIJA pok LAZARA  100 CD

STRMIČKI TREF 2015   510 CHF I 150 EU

MATIJAš RADA-ŽELJKO  100 CHF

KURBALIJA STEVAN  100 CHF

DANIČIĆ RUŽA-PERO 100 CHF

ZORIĆ JUDITH-NIKOLA. 100 CHF

BJELIĆ DUŠANKA-RADE. 500 CHF

MATIJAŠ MIROSLAV 100 CHF

ŠIRKO MILENA-VELJO 50 CHF

ŽIVKOVIĆ ALEKSANDRA-CVELE 100 CHF

KNEZEVIĆ STEVO 100 CHF

ŽIVKOVIĆ SINIŠA 100 CHF

ŽIVKOVIC SIMO 100 CHF

RADINOVIĆ (ĐUKANA) RATKO 30 EU

DUŠANKA I NIKOLA VRANJKOVIĆ  100 CHF

SINIŠA ŽIVKOVIĆ 100 EU

ZORA I DULE RADOŠ 100 CD

SLAVKO ŽIVKOVIĆ 20 CHF

LABUD 100 CHF

AUGUST MAJER 1000 HRK

 

DOBROVOLJNIM RADOM POMOGLI SU:

TRIVAN SAVO

DRONJAK MILOS

DRONJAK LAZO

MATIJAŠ SINIŠA

KURUC RAJKO

BJELIĆ RADE

KRNETA DRAGAN

VIDOVIĆ PREDRAG

VIDOVIĆ MILAN