Obnova crkava u Strmici

 

STRMIČANKE ,STRMIČANI, PRIJATELJI STRMICE

U skladu sa planom o obnovi naše ;MALE CRKVE; a po dogovorenom sistemu opet malo i ponovo ,te tako do cilja.

Cilj nam je svima poznat ,a to je konačna obnova crkve SVETOG JOVANA do proslave 400-te godišnjice.

Tako smo otpočeli novi ciklus priloga za nastavak poslova. U novom spisku koji počinje JUNOM 2014-te


PRILOŽILI SU:


STRMIČKI TREF 2014-te 1590 CHF - 310 EU i to

VIŠAK U KASI 130 CHF - 110EU

ŽIVKOVIC SIMO I SINIŠA 130 CHF

BJELIĆ DUŠANKA I RADE 1500 CHF

BJEDOV ZORA I ŽARKO 160 CHF

VRANJKOVIĆ DUŠANKA i NIKOLA 100 CHF

BJELIĆ RADA I SAVO 50 CHF

MATIJAŠ RADA I ZELJKO 100 CHF

NOVKOVIĆ SNEŽA I MILAN 70 EU

KNEŽEVIĆ ŽELJKO 20 CHF 20 EU

MATIJAŠ MIROSLAV 100 CHF

DANIČIĆ RUŽA I PERO 100 CHF

NOVKOVIĆ SLAVICA I NIKICA 40 EU

BERANJI ALEKSANDRA I ROBERT 100 CHF

MIZDRAK BARBARA I MILORAD 70 EU

VIDOVIĆ GORAN 100 CHF

KNEŽEVIĆ STEVO 80 CHF

ŠIRKO VELJO 50 CHF

BJELIĆ DUŠAN 50 CHF

ŽIVKOVIĆ SANDRA I CVELE 100 CHF

ZORIĆ JUDIT I NIKOLA 100 CHF

DRONJAK MARINA I SAVO 100 CHF

MILKA  MODRINIĆ    1000    HK

DRONJAK MIRKO I DRAGICA       50     KD

KNEŽEVIC   ŽELJKO         20   CHF
 
ĐURICA     DARKO            200     HK
 
MIZDRAK  ANĐELKO          50     HK
 
RADOJKA  VUJANOVIĆ        200     EP  -Crkvi SVETOG JOVANO u  Strmici  za zdravlje FAMILIJE
 
RADOŠ    PERO i DRAGANA       200    HK
 
RADOŠ  ZORA I DULE  100 KD
 
KURUC ILIJA pok LAZARA  100 CD
 
VRANJKOVIC MILAN 50 USD
 
ŽIŽIĆ RADA I BRANISLAV 20 EU
 

STRMIČKI TREF 2015   510 CHF I 150 EU

MATIJAš RADA-ŽELJKO  100 CHF

KURBALIJA STEVAN  100 CHF

DANIČIĆ RUŽA-PERO 100 CHF

ZORIĆ JUDITH-NIKOLA. 100 CHF

BJELIĆ DUŠANKA-RADE. 500 CHF

MATIJAŠ MIROSLAV 100 CHF

ŠIRKO MILENA-VELJO 50 CHF

ŽIVKOVIĆ ALEKSANDRA-CVELE 100 CHF

KNEZEVIĆ STEVO 100 CHF

ŽIVKOVIĆ SINIŠA 100 CHF

ŽIVKOVIC SIMO 100 CHF

RADINOVIĆ (ĐUKANA) RATKO 30 EU

 

DOBROVOLJNIM RADOM POMOGLI SU:

TRIVAN SAVO

DRONJAK MILOS

DRONJAK LAZO

MATIJAŠ SINIŠA

KURUC RAJKO

BJELIĆ RADE

KRNETA DRAGAN

VIDOVIĆ PREDRAG

VIDOVIĆ MILAN

 
 
 
 

OBNOVA CRKVE SVETOG JOVANA

Strmičanke, Strmičani, prijatelji Strmice

Pošto smo tako i obećali, a vreme neumoljivo teče, dužni smo da vam pretstavimo perijodični izvještaj u toku poslova oko obnove naših svetinja i obelježavanja godišnjice naše nove crkve. Manje više svi smo upoznati sa tokom poslova, ali znanja radi: Planirani radovi vezani za obnovu i obelježavanje godišnice crkve male gospoine su uspješno završeni.

Dio poslova vezanih za obnovu crkve svetog Jovana su napravljeni, ali dobar ili možda još veci dio tek nam prestoji.

 

Dosad smo dobrovoljnim prilozimo skupili i potrošili:
16330 CHF
3540 EUR
1200 EP
575 KD
220 AD
6815 HK

 

Sve skupa preračunato po trenutnim kursovima potrošili smo 144950 hrvatskih Kuna.

Za ovaj novac napravljeno je, što je napravljeno valja istaknuti da sigurno još toliko ili više su Strmičani ugradili dobrovoljnim Radom. Isto tako valja spomenuti da naši iz Srbije ovaj put nisu sudjelovali u cijeloj ovoj priči. Oni imaju sobstveni račun i program koji nije uvijek podudaran sa programom odbora u Strmici. Oni koji su posebno pomogli puno im hvala a njihova imena ce te naci u predhodnom obraćanju.

 

Sto se tiče nastavka posla planirali smo da nastavimo gdje smo stali po sistemu opet ponovo i po malo, sto bi značilo da u naredne četri (4) godine do 7. Jula 2018 do proslave 400.-te godišnjice trebamo svi skupa završiti malu crkvu u kojoj još imamo veliki dio posla:

 

Kameni krov na oltaru
Oluci
Fasada
Kompletna unutrašnjost
Kameni pod presuti
Uvesti struju
Nabaviti i ugraditi novu stolariju
Novi prozori i vrata
Oslikati crkvu
Te tako završeno ostaviti novim naroštajima. Što se ovog posla tiče mišljenja smo da nebi trebalo ništa bitno mjenjati valja nastaviti tamo gdje smo stali. Zanči Milan i Boždarka su uvijek na istoj adresi kao blagajnici pa pomozite koliko možete ili se priključite Radi i Žaljku Matijašu pa sami završite vece cjeline poslova te to obilježite. Takvih poslova i jos u tri grupe pojedinačne vrednosti od 3000 - 5000 Eura. Bili bi vam sigurno zahvalni mladi naraštaji.

 

Za nas normalne Strmičane je jasno da je svakim danom sve skuplje i teze odvojiti Dinar te da pomažemo na "stotinu strana" međutim neke stvari u životu imaju prijoritet. Pomozite i odvojite koliko možete za očuvanje pravosljavlja te naše kulture i postojanja na ovim prostorima. Mala crkva u našim dušama ima posebno mjesto te valja nastaviti da 400.-tu godišnjicu dočekamo kako dolikuje činu i vremenu.

 

Unapred vam hvala za pomoć.
Bog vas blagoslovijo!

 

Strmički dio odbora za obnovu naših svetinja

Novosti oko obnova naših svetinja

Poštovani!
 
Strmičanke, Strmičani, prijatelji Strmice.
 
Nesto poput perijodičnog izveštaja nalikuje ovo današnje obraćanje vama:
Teško je i prebrojati sve što se izdešavalo u protekloj godini na zajedničkom nam zadatku ispunjavajući agendu predvidjenih dogadjanja. Tako reći kroz cjelu godinu vezani smo za jos jedan strmicki Tref i Sijelo Tromedje za obnovu naših svetinja i parohiskog doma. Budući da smo u ovoj godini imali obavezu da dostojno obilježimo 100-tu godišnjicu crkve Male Gospojine.
 
Vezano zu to valja istaknuti da smo taj zadatak više nego dobro odradili, opšta ocjena je jako visoka. Crkvena opština Strmica za izvaredan doprinos u obnovi crkava i obelježavanja godisnjice odlikovala je:
 
Gramatom:
 
 • Željka Matijaša
 • Nikolu Zorića
 • Radu Bjelića

 

Pohvalnicom:
 
 • Božidarku Radoš
 • Milana Vidovića
 • Djuru Vranjkovića
 • Lazu Dronjka
 • Sinišu Delju
 • Djuru Stojkovića
 • Branka Bursaća
 • Radomira Matijaša
 • Milorada Reljića
 • Augusta Maiera
 • Ljiljanu Mitrović
 • KUD Drvar
 • Manstir Dragović

 

Pored gore spomenutih za izniman doprnos financijske prirode u organizaciji same svečanosti dužni smo se zahvaliti:
 
 • Milanu i Lazi Krneti
 • Žarku Trivanu
 • Željku Matijašu
 • Nikoli Zoriću
 • Radi Bjeliću

 

I ovaj put dosla je do izražaja naša spremnost da pomognemo pa smo svi zajedno ovo dostojanstveno odradili. Kolači su posebna priča i naš ponos u svemu ovome, svi zajedno smo zaslužili jedno veliko hvala a pošto se radi o našoj crkvi moraćemo sami sebi reći: Hvala super je bilo!
 
Svemu ovome prethodilo je puno rada i priprema ne baš svi učestvovali smo u ovom nadamo se da ce nas u sledećom poslu biti još i više.
 
 
Mnogo veće hvala onima koji su nam omogućili i ostavili ovaj posao u naslestvo. Tako smo čisteći kandila došli do podatka da je:
 
 • Marta Matijaš 1907 godine ista poklonila našoj crkvi
 • Savo udova Mije Cerovac 1912 godine poklonila središte srebreno kandilo Koje se i onda mjerilo stokom krupnog zuba
 • Ljljana Mitrovic naša suvremenica presjednica kola Srpskih sestara iz Pariza poklonila je ove godine krst za presto
 • Željko i Rada Matijaš poklonili su stepenište prema maloj crkvi
 • Dušanka i Rade Bjelić poklonili su donju cesmu
 • Familija Širko su poklonili gornju cesmu
 • Lazo Dronjak dobrovoljnim radom ušparao je nekoliko hiljada Kuna
 • Siniša Delja dobrovoljnim radom ušparao je nekoliko hiljada Kuna
 • Djuro Stojković dobrovoljnim radom ušparao je nekoliko hiljada Kuna
 • Radomir Matijaš dobrovoljnim radom usparao je nekoliko hiljada Kuna

 

Vredi ovaj put istknuti da smo dobovoljnim radom napravili:
 
 • Iskopali kanal za struju i položili kabal
 • Iskopali kanal za vodu i kanalizaciju
 • Iskopali postolja za kutije
 • Uredjena kompletna elektro instalacija u novoj crkvi
 • Okrečena nova crkva
 • Počišćen plato oko parohijskog doma pričemu je uklonjeno 23 traktora otpada
 • Sklonjena cigla i pokrivač
 • Napravljena oglasna ploča
 • Očišćena i uredjena porta nove crkve
 • Uredjena stara česma
 • Oformljen odbor Strmičana u Beogradu
 • Dobrovoljnim radom pripremljena i odradjena proslava

 

Sigurno ovaj put nismo sve nabrojali. Manje je bitno, ali je bitno da ima ljudi koji su u svakom trenutku spremni pomćci. Njihova imena naćićete u rubrici "Pomogli su dobrovoljnim radom". Tako ispada da smo dobrovoljnim radom uštedili desetinu hiljada Eura sto je za svaku pohvalu. Isto tako postoji grupa ljudi koji su priložili materijal za obnovu, isto je vidljivo u rubricu "Pomogli su obnovu materijalom".
 
 
Dragi nasi,
Iz ovog je vidljivo da kad je sreće i sloge možemo mnogo Toga napraviti svi skupa, isto tako je vidljivo da bez istog nema sreće ni napretka. Onaj koji je nas sve vreme vodio i kordinirao je naš sveštenik SAVO MAJSTOROVIć kojem dugujemo veliko hvala za sve učinjeno. Isto tako hvala našem VLADICI FOTIJU. Posebno hvala AUGUSTU MEIERU za sve sto je učinijo, priložijo i učiniće. Naravno da smo puno sami radili oko parohijskog doma koji još nije završen i da nam posle kraće pauze prestoji dosta manji posao da do kraja završimo, oslikamo i dostojno obilježimo 400-tu godišnjicu hrama Svetog Jovana - naše male crkve. Taj Datum pada 7. Jula 2018. Tako da imamo relativno dovoljno vremena da po principu svake godine po malo pa opet priložimo i uradimo svi zajedno za obnovu istog. I ono sigurno naj važnije ili ne manje važno je Financijski Izvjestaj o svemu što smo uradili i koliko to sve košta. Isti ce biti oko nove godine pred odborom za obnovu.
 
Dragi naši širom sveta
Veliko hvala za sve učinjeno. Sa nadom i vjerom u boga očekujemo da ce nam biti omogućeno da u miru i zdravlju završimo započeto. Vidite i sami da sve to iziskuje puno posla i srestava ali vrijedi potruditi da izvršimo svoju obavezu prema onima koji dolaze poslije nas. Nevjerujem da je pomenutoj Marti Matijaš ili Savi Cerovac prije više od 100 godina bilo lakše odreći se u ono vreme osredjneg vola.
 
Pošto nam prestoji puno poslova koji su pojedinačne vrednosti do 1000 Eura nadjite sebe u tome i obezbedite sebi da vaša djela žive poslje Vas.
 
                                                                                                                          Bog vas blagoslovio
                                                                                                               Odbor za obnovu, Oktobar 2013-te
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стрмичанке, Стрмичани пријатељи Стрмице.

Уз дужно поштовање предака и осећаја одговорности према новим нараштаjима, нашли смо се у историjском тренутку када нам предстоје двије значајне годишњице. Благословом његовог правосвештенства нашег епископа ФОТИЈА, а надам се и уз свестрану подршку радноспособне генерације, дужни смо:

-Већ oвe године припремити и достојно обиљежити прво стољеће наше нове цркве. Ту смо већ сви заједно много учинили пошто смо исту 2006-те године обновили. Oбавеза нам је, кад будемо планирали годишње одморе, да настојимо да се 21.09.2013. у што већем броју појавимо на сајму Мале Госпојине у Стрмици. Наравно да одбор за обељежавање стогодишњице спрема достојан програм.

-За пар година, тачније 2018-те, то исто и много више очекује нас везано за нашу малу цркву. Ту су проблеми много већи па смо зато кренули дајући себи времена и простора да све заједно можемо одрадити. Храм Светог Јована Крститеља је грађевински у таком стању да исискује обимне грађевинске радове. Планирали смо да то одрадимо у складу са средствима којима будемо располагали, а циљ нам је да храм животопишемо, са изграђеном прилазном стазом (степеницама) оставимо насљедницима за сљедећу стогодишњицу.

Драги наши у бјелом свету, сви смо више него добро упознати у каквом су нам стању цркве, Стрмица, Стрмичани. Стога је највећа одговорност на нама да сви заједно помогнемо у складу са нашим могућностима.

-У самој Стмици водимо акцију "И мој цреп на крову вјечности" што чине добровољни анонимни прилози.

-"Стрмички треф" и "Сијело Тромеђе" ће помоћи.

-Епархија Далматинска.

-Одбор Стрмичана у Београду.

Сви драги нам поклони биће уредно регистровани на нашем сајту и јавно објављени. Поучени ранијим искуством око обнове наше нове цркве овај пут нисмо отварали рачун код банака већ ваше прилоге можете доставити:

-БОЖИДАРКА РАДОШ тел: 687 029
-МИЛАН ВИДОВИЋ тел: 687 039

Или једном од наших повјереника на свим континентима. Надамо се да ћете ово схватити како треба и сходно томе једина жеља нам је да вам БОГ врати за вашу учињену доброту стога БОГ вам помогао.


Dobrovojni prilozi i donacije za obnovu crkve Svetog Jovana u Strmici

Dosad su priložili:

- Strmički Tref (Buchs) 1´000 CHF + 1300 CHF
- Sjelo Tromeđe (Strmica) 4´000 HK
- Darko Kurbalija 100 EUR
- Stevo Vidović (po. Pere) 100 EUR
- Lazo Krneta 200 CHF
- Rada i Željko Matijaš 5700CHF
- Đurica i Marija Vranjković 100 CD
- Simo Živković 100 CHF
- Siniša Živković 100 CHF
- Žarko Trivan 250 EUR
- Anđelko Knežević 50 EUR
- Dušanka i Rade Bjelić 2500 CHF
- Danijel Bjelić 50 CHF
- Sanela Simić (Bjelić) 100 EUR
- Judith i Nikola Zorić 1000 CHF
- Nikola i Dušanka Vranjković 330 
CHF+200 CHF

- Majer August 1000 HK
- Marija i Mirko Dobrijević 50 EUR
- Stevan i Marko Kurbalija 150 CHF
- Ratimir Delja 50 CHF
- Danijela Gvozdenović 50 CHF
- Gojko Krneta 200 HK
- Milan Novković 50 EUR
- Jovo Kurbalija 200 EUR

- Mira i Dušan Bjelić 100 EUR
- Talijan Frančesko 50 EUR
- Ivanka Dronjak 300 EUR
- Ivanka Dronjak 550 CHF
- Djurđija, Radomir i Radmila Karabuva 300 HK
- Sava i Dušan Vidović 100 HK
- Vedrana Radoš 200 HK
- Dragan Živko 50 HK
- Marko Petričević 50 HK
- Vlado Jolić 50 HK
- Boris Dragaš (Buco) 50 HK
- Zoran Krneta 200 HK
- Marina Kudra 20 KMB
- Dragana i Pero Radoš 400 HK
- Jeka i Ilija Bjelić 100 HK
- Marija (Lakina) i Renold Marsel 50 CHF
- Dusan p. Nikole Radoš 200 HK
- Zora i Dule Radoš 200 CD
- Branka i Mišo Matijaš  200 EUR
- Vinka i Sava Radoš 30 EUR
- Goran i Peđa Vidović 200
- Mirjana i Nenad Pirić  100 CHF
- Krneta Dušan Vasin   100 EUR
- Krneta Rajko pok. Dušana 100 EUR
- Krneta Radojka pok. Nine 100 EUR
- Nikola Bojanic  200HK
- Krneta Jeka,Sava,Milica i Milan 400HK
- Vidovic p.Ilije Stevo 100HK
- Jelic Dusanka i Slobodan 50 EUR 
- Krneta p.Todora Draga 100HK
- Zdenka(Mizdrak) i Nenad Brnjilovic 30EUR
- Mizrak Djuka 20EUR
- Matijaš Miroslav 100 CHF
- Ajri i Vinko Sabljo(Hercegovina)  100 CHF
- Andjelko Krneta  100 EUR
- Andjelka i Sava Mizdrak  20 EUR
- Dragaš Nedjo (pok.Jove) 150 EUR
- Koviljka i Zdravko Krneta  50 EUR
- Simo Živkovic 100 CHF
- Steviša i Zoran Živkovic 100 EUR
- Jejina Strahinje Todor 50 EUR
- Radojka i Petar Krneta 100 GBP
- Mara i Momčilo Krneta  100 GBP
- Mileva i Nikola Markelić  100 GBP
- Ilinka i Dušan  Krneta  100 GBP
- Milica pok. Boska Bjelića 100 GBP
- Eileen i Petar Kurbalija 100 GBP
- Milka i Dušan Matijaš 100 GBP
- Ana pok.Jovice Kurbalija 80 GBP
- Momčilo Bjelić sa Familijom  100 GBP
- Marica Spicanović  40 GBP
- Jovanka Kamber 30 GBP
- Marko Matijaš 50 GBP
- Krneta Dušan Aničin  100 GBP
- Trivan Andja  100 CD
- Ilija Govorusa  100 EUR
- Draga Grmusa 100 CD
- Milica (Bjelic) Radan 50 CD
- Milica Warner 25 CD
- Rajko Dragas 220 $
- Krneta Darko  50 EUR
- Novkovic Draga  100 EUR
- Matijas Branislava i Nenad 50 EUR
- Dr.Radinovic Mirko  30  EUR
- Korlat Ljubo  100 CHF
- Drca Rajko 100 CHF
- Drca Neven 50 CHF
- Milosevic Jovo  50 CHF
- Novakovic Ratko  50 CHF
- Jelaca Srecko 50 CHF
- Bojanic Nikola 50 EUR
- Momic Nada 100 HK
- Bursac Biljana i Milan 40 EUR
- Krneta Nemanja 10 EUR
- Krneta Milos 10 EUR
- Krneta Simo 10 EUR
- Bubonja Andja i Bosko 50 KN
- Krneta Djuro 50 KN
- Subotic Jovanka 100 KN
- Zivkovic Dusko 50 EUR
- Krneta Dusan 50 EUR
- Stjelja(Dragas)Dusanka sa porodicom 300 EUR
- Krneta Milica 10 EUR
- Dubajic Radojka 50 EUR
- Knezevic Anjelko 10 EUR
- Samardzija Nenad 10 EUR
- Kurbalija pok.Djure Zeljko 50 EUR
- Mizdrak pok Rade Ratko 50 EUR
- Krneta Milan (Lazin) 600 CHF
- Milica Novaković (kći od Marije i Save Bjelić) 100 GBP
- Milenko(Jovin) Lezajic 50 EUR
__________________________________________

Sa dobrovoljnim radom pomogli su:

-Đurđija Karabuva
-Štefica Vidović
-Jovanka Vidović
-Anđa Muždalo
-Zorka Dančić
-Radoš Božidarka
-Kuruc Rajko
-Krneta Stanko
-Radoš Đoko
-Vidović Milan
-Vidović Predrag
-Dronjak Lazo
-Stojković Đuro - Đurica
-Bjelić Goran
-Lolić Zoran  
-Matijaš Radomir
-Krneta Ratko Raćo
-Stojković Milenko
-Dronjak Neđo
-Živković Slavko
-Radoš Duško
-Batos Dragan
-Širko Duško
-Kolundžija Mile
-Sinisa Delja
-Mizdrak Jovo
-Bjelic Zarko
-Bozica Delja
-Strajko Jejina
-Milica Jejina
-Dragana Matijas
-Milica Cerovac
-Krneta Radojka
-Draga Kurbalija
-Marko Kurbalija
-Mara Mizdrak
-Jeka Dronjak
-Zeljana Kesic
-Mira Popovic
-Mara Gasi

Materijalom obnovu su pomogli:

-Bjelic Sava
-Delja Sinisa
-Rados Zarko
-Bjelic Rade
-Bursac Branko

 

 

Obnova strmičkih svetinja
 
 
Postovane Strmicanke,Strmicani,prijatelji Strmice.Iz postavljenog i prilozenog svi zajedno imamo uvid u desavanja u rodnom selu u vezi s obnovom nasih crkava.Veliki dio posla je napravljen,isto toliko ili nesto manje je pred nama.Novu crkvu  moramo u narednih par mjeseci pripremiti za 100-ti rodjendan.
 
-Prikljuciti struju.Prvi put u istoriji nase obe crkve trebalo  bi da dobiju struju
 
-Zavrsiti malu pozornicu(pcelinjak)
 
-pranje porte
 
-uredjenje cesme
 
-uredjenje i ciscenje kandila
 
-elektrifikacija lustera
 
-uredjenje ostecenog dijela fasade(juzna strana)
 
-veliki ili mozda najveci problem su jos uvjek stabilnist zvonika i zvona
 
-pripremiti i obiljaziti 100 godisnjicu
 
Na maloj crkvi dosta toga je uradjeno.Promjenili smo krov ,kupili bakarne oluke,doveli vodu i struju,srusili plafon i postavili skelu za nastavak posla.
 
-radimo na uredjenj prilaznog stepenista
 
-napravili smo geodetsku podlogu prostora
 
Posto su prestojeci poslovi takvog karaktera da su sastavljeni od vise cjelina pojedinacne vrednosti od 1000 do 5000 eura bili bi sretni da se jake Strmicke familije pojave kao priloznici i svojim imenom trajno obiljeze nasledje svom narodu.Nasi preci kao CEROVCI,ZORICI,MATIJASI,DRGASI,ZIVKOVICI ostavili su vjecan trag  na nasim svetinjama.Mi njihovi potomci  nebi se trebali stidjeti...Sa prilozenog spiska vidljivo je da je puno nas pomoglo  na ovaj ili onaj nacin.Vas kojih nema na spisku javite se MILANU zadrugaru ili BOZIDARKI.
 
Za dosad ucinjeno posebnu zahvalnost dugujemo: RADI i ZELJKU  MATJAS
 
                                                                                 MAJERU AUGUSTU
 
Kako napreduju radovi na našim crkvama možete vidjeti u našoj FOTOGALERIJI ili na linku ispod:
 
Obnova crkava u Strmici